Efektywne nauczanie języka angielskiego dzieci

Efektywne nauczanie języka angielskiego dzieci

Podejście wykorzystujące cechy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w nauczaniu języka angielskiego. Efektywne nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wykorzystuje naturalne predyspozycje dziecka typowe dla ich etapu rozwojwego. Celem tego podejścia jest rozbudzanie pozytywnej motywacji poprzez przyjemność towarzyszącą aktywnościom poznawczym i rozwijaniu sprawności językowych. Pierwsze dziesięć lat życia stanowi czas […]