Jak wcześnie zacząć uczyć dziecko języka angielskiego?

 

Zdania w tej kwestii są podzielone. Niektórzy eksperci są zdania, że małe dzieci uczą się języka bardzo wolno. Szybko zapamiętają słowa, jednak równie szybko je zapominają. Nie potrafią skoncentrować uwagi, a usiedzenie w miejscu przez dłużej niż 5 minut w pełni skupionym graniczy z cudem, dlatego choć łatwo się uczą, wiedza na długo im w głowie nie pozostaje.

Eksperci Komisji Europejskiej w podręczniku dla polityki oświatowej wspólnoty zwracają jednak uwagę na niezaprzeczalne korzyści płynące z wczesnego startu w nauce języka obcego. Udowodniono, iż:

  • w wieku przedszkolnym, dzieci mają szanse przyswoić sobie wymowę, akcent i intonację zbliżoną do tej, którą posiadają rodzimi użytkownicy języka. Dlatego pod względem wymowy przewyższają kompetencjami uczniów, rozpoczynających naukę później.
  • Ugruntowanie ich wiedzy i umiejętności językowych z racji wydłużonego okresu nauki, skutkuje lepszymi i swobodniejszymi zdolnościami komunikacyjnymi w późniejszym wieku. Dlatego chętnie i bez oporów stosują nabyte umiejętności w praktyce.
  • Otwarcie dzieci na wielojęzyczność i inne kultury wzbogaca ich rozwój społeczny i wpływa na wykształcenie pozytywnego nastawienia do odmienności kulturowej.
  • Nauka języka obcego ma korzystny wpływ na rozwój ogólnych umiejętności językowych, poprawia zdolność uczenia, koncentracji i zapamiętywania.

Jak widać korzyści jest wiele. Zanim jednak zapiszemy dziecko na zajęcia warto przyjrzeć się dziecku i szkole językowej:

  • czy dziecko wykazuje zainteresowanie językiem obcym (reakcje na piosenki czy bajki w j.angielskim, zainteresowanie podczas podróży zagranicznych)
  • czy metody stosowanie na zajęciach dostosowane są do wieku i wykorzystują naturalne predyspozycje dziecka (chęć do zabawy, gier, rywalizacji, tańca, śpiewu itd.)
  • czy na zajęciach możliwe jest wzmacnianie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez interakcję z nauczycielem (mała grupa)
  • Czy zapewnione jest wprowadzenie treści programowych do nauki języka, którego dzieci będą uczyły się w szkole podstawowej (odpowiednie programy nauczania).
  • Czy oprócz nauki języka dziecko może rozwinąć się na innych płaszczyznach (zdobyć wiedzę o otaczającym świecie, kształtować postawę otwartą i pełną szacunku dla drugiego człowieka).