Misja szkoły

 

 

MISJA I WARTOŚCI NASZEJ SZKOŁY

Misją naszej szkoły jest pomoc w wykorzystaniu potencjału każdego dziecka i dorosłego, rozwoju jego talentów i zapewnieniu łatwiejszego startu życiowego oraz osiągnięcia pełni w karierze zawodowej.

Uczymy języka angielskiego uwzględniając indywidualne potrzeby i predyspozycje każdego ucznia, zależne od wieku, temperamentu i zainteresowań.

Wykorzystujemy mocne strony uczniów, by rozbudzić, bądź rozwinąć ich motywację wewnętrzną, wiarę we własne możliwości i entuzjazm do aktywnego udziału w przygodzie z językiem angielskim.

Dzięki naszemu doświadczeniu, nabytemu w ciągu kilkunastu lat prowadzenia zajęć językowych wiemy, że najbardziej efektywna nauka musi być oparta na trzech najważniejszych filarach:

MAŁE GRUPA – NAUCZYCIEL Z PASJĄ – METODA KOMUNIKATYWNA.

W naszej szkole prowadzimy zajęcia w małych grupach, gdzie lektor ma sposobność wychwycenia mocnych stron każdego ucznia i zaangażowania każdego z nich. Aktywny udział jest warunkiem nabycia trwałych umiejętności komunikacyjnych.

Wartości, które pielęgnujemy w naszej szkole to:

EFEKTYWNOŚĆ

Wszystkie poznane zagadnienia ćwiczymy w praktycznych ulubionych przez naszych uczniów zadaniach, scenkach grach, zabawach, quizach do momentu opanowania materiału, a sprawdzamy w regularnych testach. Każda minuta zajęć jest przemyślana i potrzebna do opanowania nowych kompetencji językowych, a atmosfera życzliwości i dobrej zabawy podnosi efektywność nabywania i stosowania umiejętności językowych w praktyce.

PROFESJONALIZM I NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Nasze kursy prowadzimy przede wszystkim metodą komunikatywną, stawiającą na rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim z wykorzystaniem programów i podręczników opracowanych przez renomowane wydawnictwa tj. Pearson Longman, Oxford, Nowa Era, które stanowią ”szkielet’’ naszych zajęć.  Rozbudowujemy go w zależności od potrzeb, możliwości i potencjału uczniów.  Nasi doskonale przeszkoleni nauczyciele są otwarci na potrzeby uczniów, chętnie i stale poszerzają swoją wiedzę i umiejętności, szkolą się i wdrażają nowe pomysły.

 

 

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE i UWAŻNOŚĆ

Każdy uczeń jest inny. Zadaniem naszych nauczycieli jest spojrzeć na każdego z osobna, znaleźć jego mocne strony i tak dobrać metody, żeby maksymalnie wykorzystać potencjał ucznia. Możliwe jest to podczas pracy w małych grupach, na które stawiamy w naszej szkole.

ZABAWA

Wiemy, że wszelkie doświadczenie nabyte z pasją i radością, zostawia trwały ślad pamięciowy,          a zarówno dzieci, jak i porośli pozytywnie nastawieni do zajęć, znacznie więcej z nich wynoszą i z chęcią korzystają z nabytych umiejętności w praktyce. Dlatego nasze zajęcia prowadzone są w przyjaznej i serdecznej atmosferze, a poznany materiał jest ćwiczony w rozmaitych grach, zabawach, quizach i życiowych scenkach.

UCZCIWOŚĆ

Uczciwość wobec klientów jak i pracowników jest dla nas priorytetem, dlatego zapewniamy najwyższą jakość kształcenia i wysoką efektywność zajęć skrupulatnie przygotowanych dla każdej grupy za przystępną cenę. Zależy nam, by z naszych zajęć mogła skorzystać jak największa grupa osób, gdyż wierzymy, że w ten sposób podniesiemy konkurencyjność naszych mieszkańców na rynku pracy, a dzieciom ułatwimy lepszy start i wzmocnimy ich pewność siebie na zajęciach w szkole, jak i poza nią. Uczciwie informujemy też rodziców o postępach w nauce ich dzieci, jak              i proponujemy rozwiązania w przypadku jakichkolwiek trudności.  Stwarzamy również takie warunki pracy, aby nasi nauczyciele czuli się docenieni zarówno finansowo jak i mentalnie.

OTWARTOŚĆ

Stwarzamy u nas niemal rodzinną atmosferę, aby ośmielić każdego, kto chciałby zgłosić najmniejszy problem. Nie koncentrujemy się na przeszkodach tylko zawsze staramy się znaleźć rozwiązania. Proponujemy najlepsze warunki i opcje dla każdego ucznia. Rodzice mają łatwy kontakt telefoniczny, mailowy czy za pomocą portali społecznościowych mogą wyrazić swoje uwagi czy prośby, a my w razie potrzeby kontaktujemy się by przesłać zdjęcia z lekcji, czy informacje o materialne przerobionym podczas nieobecności.

ROZWÓJ

Przykładamy dużą wagę do rozwoju zarówno naszej firmy, jak i naszych uczniów i nauczycieli.  Dlatego wspieramy naszych nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji, nabywaniu doświadczenia, jak i stawaniu się lepszymi ludźmi. Oprócz oczywistego udziału w procesie nauki języka obcego, chętnie wspieramy również rodziców i wychowawców w działaniach wychowawczych, dbamy o relacje w grupie, szacunek, kulturę osobistą, postawy życzliwości i wzajemnej pomocy oraz przyjazną atmosferę. Jako firma, chętnie inwestujemy w pomoce dydaktyczne, nowe lokalizacje jak  i naszych nauczycieli. 

POMOC NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Wyrażamy głęboką wdzięczność za możliwość niesienia pomocy naszym uczniom, oferując również swój czas podczas bezpłatnych zajęć dodatkowych, ale pamiętamy również o tych, którzy nie mogą się kształcić z przyczyn losowych czy zdrowotnych. Dlatego regularnie przekazujemy część naszych dochodów na organizacje wspierające ludzi w potrzebie zwłaszcza hospicja i domy dziecka i zachęcamy do udziału we wszelkich akcjach charytatywnych.